Privacyverklaring

Bouwbedrijf van der Eng Bouwbedrijf van der Eng, gevestigd aan Westergeest 54

1911 AK Uitgeest, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Westergeest 54
1911 AK Uitgeest
+31 0619824252
info@avandereng.nl
www.bouwbedrijfvandereng.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Bouwbedrijf van der Eng verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– Email-adres

Bouwbedrijf van der Eng verwerkt uw persoonsgegevens voor het volgende doel:
– De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene voor de sluiting van de overeenkomst maatregelen te nemen. Het gaat hierbij om het afleveren van goederen en diensten, de afhandeling van betaling en telefonisch of e-mail contact.

Geautomatiseerde besluitvorming
Bouwbedrijf van der Eng neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Bouwbedrijf van der Eng) tussen zit. Bouwbedrijf van der Eng gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

– Microsoft Office; t.b.v. offertes en facturen
– Email; t.b.v. contact met betrokkene
– Exact Online; online bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.

Bewaartermijn persoonsgegevens
Bouwbedrijf van der Eng bewaart personeelsgegevens vanaf het moment dat een offerte wordt opgesteld of contact per e-mail of telefoon heeft plaatsgevonden. De wettelijke bezwaartermijn is van toepassing op de persoonsgegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden
Bouwbedrijf van der Eng deelt alleen persoonsgegevens met derden indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Het verkopen van gegevens aan derden gebeurt niet. Bij het delen van de gegevens geldt een wettelijke verplichting met de belastingdienst. Tevens deelt Bouwbedrijf van der Eng de strikt noodzakelijke persoonsgegevens met onderaannemers indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Bouwbedrijf van der Eng gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Bouwbedrijf van der Eng en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@avandereng.nl.
Bouwbedrijf van der Eng wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Bouwbedrijf van der Eng neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@avandereng.nl.

Mail ons

U mag ons altijd een mailtje sturen! We horen graag van u.

Niet leesbaar? Verander code captcha txt